Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jméno a numerologie- LEDEN

4. 9. 2007

                                             LEDEN

 2. leden KARINA

Jméno posiluje vaši intuici, citlivost a lidskost, ale také sklon k idealismu. Mohla byste být spíš introvertní typ, který má sklon hloubat nad některými problémy, jichž se těžko zbavujete. Máte silnou vůli a dáváte jí přednost před svou intuicí, což je, myslím škoda. Jste nedůvěřivá a svou citlivost byste mohla skrývat- a to by ostatní mohli považovat za vaši domýšlivost.

3.leden RADMILA

Patříte k lidem pracovitým, s organizačními schopnostmi. Máte smysl pro pořádek, ale mohla byste mít sklony mnohdy to přehánět a být velký puntičkář. Chybí vám odhodlání věci dotáhnout do konce. Je ve vás velký smysl pro odpovědnost a svědomitý přístup k životu. jste ohleduplná, uvážlivá, se zájmem o duchovní a filosofické aspekty života a snahou pomoci jiným.

4. leden  DIANA

Jste velmi citlivá, máte potřebu kontaktu a zájem o druhé. Těžko se vzdáváte, máte silnou vůli a jste aktivní. Mohla byste mít výbušnou a vášnivou povahu. Vše si musíte vyzkoušet na vlastní kůži a stavíte se proti názoru druhých lidí. Mohla by se ve vás projevovat touha bojovat za práva žen. Intuici nahrazujete logickým myšlením. nechybí vám trpělivost, praktičnost, umíte vyjednávat, někdy byste však mohla postrádat sebevědomí.

5. leden DALIMIL

Celý život budete potřebovat oporu silného partnéra. Máte duši umělce, jste velmi aktivní, přiměřeně emotivní, introvertní typ, veselý, něžný, toužící po harmonii, se živou fantazií, která vás odtrhuje od reality. Jste ovlivnitelný, a protože vám schází sebedůvěra a toužíte po harmonii, snažíte se předem omlouvat za své chování.

7. leden VILMA

Jste velmi společenská, šarmantní, obratná v jednání s lidmi a přizpůsobivá. potřebujete být milována a nemáte ráda osamělost. máte smysl pro krásu, praktickou činnost a tvořivost. Mohla byste být velmi ovlivnitelná, především těmi, které máte ráda, což by vám mohlo přinášet občasné komplikace. Jste spíše introvertní typ, velmi citlivý a neoplýváte sebedůvěrou. Nemáte dostatek vůle dokončit započatou práci.

8. leden ČESTMÍR

Patříte k jedincům veselým, něžným, štědrým a toužícím po harmonii. přitahuje vás společnost. Dokážete se vcítit do pocitů druhých lidí. Sám jste spíš citově uzavřený. vaše tvůrčí nápady mají praktické využití. jste podnikavý a aktivní, s velkou houževnatostí a analytickou myslí. Máte v sobě odolnost, odvahu a sílu dosáhnout toho, co jste si vytyčil. Dokážete se plně soustředit na to, co děláte. Mohl byste být dost paličatý.

9. leden VLADAN

Je ve vás smysl pro odpovědnost, citlivost a lidskost. Jste člověk s tvořivými, praktickými nápady, který by mnohdy mohl být velký puntičkář, toužící po dokonalosti. jste citově otevřený a dokážete své nejhlubší city projevit. Máte potřebu fyzického doteku. nerad dáte na rady druhých a vše si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Vaší slabou stránkou by mohla být nedostatečná sebedůvěra.

10. leden BŘETISLAV

Máte dokonale vyvinutou intuici, která vám umožňuje vžít se do pocitů druhých lidí. Dává vám to dobrý předpoklad do jakéhokoliv vztahu. Odhodlaně dotahujete do konce vše započaté. jste tvůrčí, společenský člověk, s praktickými a originálními nápady, s vysokou mentální energií a analytickými schopnostmi. Vyznačujete se vysokými ideály a mnohdy sklonem k idealismu.

11.leden BOHDANA

Jméno vám dodává intuici, praktičnost, touhu po harmonii. Jste člověk citově otevřený, který se dokáže vcítit do pocitů druhých lidí. Je pro vás důležitá rodina a partnerství. máte logické myšlení, výraznou schopnost odhadu, smysl pro humor a postřeh pro detail. Dokážete jít pevně za svým cílem, ničím se nenecháte odradit a často dosáhnete úspěchu navzdory velkým překážkám. Silně vás ovlivňují emoce. Potřebujete hodně osobní svobody. Vše děláte se zápalem a nic polovičatě.

12. leden PRAVOSLAV

Jméno vám dodává na laskavosti, otevřenosti, citlivosti a oddanosti. Máte přirozený soucit a účast s druhými. Musíte se učit ze svých osobních zkušeností. Radám druhých moc nevěříte. Svou citlivost držíte hluboko v sobě a snažíte se ji zakrývat humorným zlehčováním. Je to pouze kamufláž, protože vztahy jsou pro vás velmi důležité. Těžce nesete samotu. Máte problém se rozhodnout, neboť nechcete nikomu ublížit.

13. leden EDITA

Jste společenský a intuitivní typ se smyslem pro praktickou činnost a tvořivost. Nechybí vám obratnost v jednání s lidmi. Ve vyjadřování svých nejhlubších citů jste zdrženlivá. Vaše vůle je silná. Dokážete jít za svým cílem a nenecháte se ovlivnit. jste tzv. "tichá voda břehy mele" a dokážete být i velice tvrdohlavá. Pokud se záležitosti nevyvíjí podle vašich představ, uzavíráte se do sebe. K životu potřebujete mít úspěch.

14. leden RADOVAN

Oslnivá bytost s vášnivou povahou, velmi emotivní, aktivní, zarputilá a nesmlouvavá. Vaše reakce jsou však přiměřené a rozvážné. Jste spíše extrovert, podílející se na společenském životě. Budíte dojem vyrovnanosti. Dokážete jít pevně za svým cílem a ničím se nenecháte odradit; často dosáhnete úspěchu navzdory velkým překážkám. Máte rád, když víte, kam směřujete. Nic vám není lhostejné. jste připraven napravovat křivdy, ale nerad při tom ustupujete.

15. leden ALICE

Patříte k sebevědomým, aktivním, vůdčím a společenským jedincům. Dokážete dovést do konce své nejtajnější záměry. Jste extrovertní typ, který se raději vyjadřuje skutky než slovy. Vaše fantazie je bohatá, ale nenecháte se jí unášet. Máte cit pro mezilidské vztahy, své city však tajíte. Nerada vystavujete na odiv svou lásku, která je často velmi hluboká. Máte ráda svou rodinu, ale požadujete vlastní nezávislost.

16. leden CTIRAD

Jste introvert, často mlčenlivý, který se stahuje do sebe, aby zhodnotil situaci a rozhodl se. Jste aktivně založený, málo ovlivnitelný, spíše tvrdohlavý a neústupný. Mohl byste trpět nedostatkem sebedůvěry. Potřebujete potvrzení vlastního JÁ. Dokážete se prosadit a chopit iniciativy. Vaší slabou stránkou je silná emotivnost a přecitlivělost, což by ve vás mohlo vyvolávat nepokoj a způsobovat zábrany.

17. leden DRAHOSLAV

Jméno vám přináší velkou míru citlivosti a praktičnosti. Bylo by vhodné, abystr se dokázal přidržovat vyváženého a umírněného  stylu života, k němuž patří nejen uspokojování těla, ale i ducha. Ze všeho dokážete vyváznout a chopit se příležitosti. Máte přirozený soucit a účast s druhými. Pokud nenajdete pozitivní tvůrčí uplatnění, máte sklony narušovat pravidla a lehce se můžete dostat do střetu s okolím. Mohl byste tak bojovat se zablokovanou, nevyužitou tvůrčí energií.

18.leden VLADISLAV

Vyznačujete se výraznou citlivostí a sklonem k perfekcionismu. Jste velmi společenský člověk, plný nadšení, který svým projevem dokáže zaujmout druhé. Se svým životem dokážete nakládat zodpovědně a snažíte se, aby vaším životem nezmítaly vlastní ani cizí emoce. projeví-li se vaše negativní stránka, mohl byste se stát nervozním, velmi emotivním, neústupným, přecitlivělým a neschopným stát nohama pevně na zemi. pak by bylo možné očekávat problémy v partnérském vztahu a zmatek v životě.

19. leden DOUBRAVKA

Patříte ke společenským, tvůrčím bytostem, velmi citlivým až přecitlivělým. Vaše nápady by mohly být praktického rázu. Ze všeho dokážete vyváznout a chopit se příležitosti. Máte přirozený soucit a účast s druhými. Vždy projevujete pochopení pro city. Svou citlivost se snažíte zakrývat humorným zlehčováním; je to pouze kamufláž, protože vztahy jsou pro vás velmi důležité. máte ve zvyku dát partnerovi vše, co můžete, a mohla byste se přizpůsobovat jeho hodnotám, zájmům a touhám.

20. leden ILONA

Jste vtipná, výkonná, zodpovědná, přátelská a vstřícná. vaše jednání je silně ovlivněno svědomím. Neustále se zdokonalujete a snažíte se o dokonalost. Jste praktická idealistka, která dokáže ocenit sebe i ostatní. Mohla byste mít poněkud problém s trpělivostí a teké zveličovat smysl pro odpovědnost za život a city ostatních. To by vám mohlo přinášet obtíže ve vašem rodinném kruhu, neboť si můžete idealizovat lidi a popírat situaci, ve které se nacházíte, a držet se kurzu, ačkoliv jde vaše loď ke dnu.

21. leden BĚLA

Vyznačujete se energickou aktivitou, silnou vůlí, smyslem pro podnikání, schopností přesvědčit druhé, ale i přizpůsobivostí. Když si myslíte, že jste v právu, rozhodně neustoupíte. Máte vrozený cit pro diplomacii. Vaše reakce jsou přiměřené, neboť dlouho přemýšlíte, než se rozhodnete. Dokážete se plně soustředit na to, co děláte. V osobních záležitostech jste méně sdílná a nerada vyjadřujete své nejhlubší city. City jsou však hnací silou vašich činností. Když milujete, dokážete hory přenášet.

22. leden SLAVOMÍR

Máte potřebu se prosazovat, rád se chopíte iniciativy a jste aktivní, Potřebujete potvrzení vlastního já. Vaše vůle je kolísavá, záleží na situaci. Své city prožíváte velmi hluboce, a proto jste velmi zranitelný , i když navenek se budete projevovat jako silný a nepřístupný člověk. Vaše chování na veřejnosti se může projevovat různě; od odměřenosti, nedůtklivosti až po agresivitu. Máte přirozený soucit a účast s druhými.

23. leden ZDENĚK

Jste aktivní člověk se smyslem pro podnikání. Potřebujete hodně osobní svobody. Vše děláte se zápalem a nic polovičatě. Bude třeba nalézt rovnováhu mezi mentální a emoční energií. Jméno od vás vyžaduje vysokou úroveň sebekázně - pak jste schopen dosáhnout čehokoli. Vaše intuice je přiměřená. Upřednostňujete logickou diskusi a rozumová rozhodnutí před jakoukoli nekontrolovatelnou inspirací. V lásce jste komplikovaný. 

24.leden MILENA

Máte sklon k idealismu, tvrdohlavosti a sobectví. Cítíte se dobře ve svém vlastním světě. Patříte k lidem podnikavým a aktivním, s velkou houževnatostí. máte v sobě odolnost, odvahu a sílu dosáhnout toho, co jste si vytyčila. V lásce byste často mohla být soustředěna pouze na sebe a pravděpodobně máte sklon nebýt zvláště citlivá a přizpůsobivá. Dokážete si udržet určitý odstup a posoudit situaci či vztah naprosto bez emocí. Budete se muset naučit lépe vycítit nejen potřeby druhých, ale i vaše.

25. leden MILOŠ

Jste společenský, okouzlující, budíte okamžitě důvěru a dokážete druhé přesvědčit. jste přizpůsobivý jakémukoliv prostředí, málo ovlivnitelný, ale vždy připravený přijmout podněty od druhých. Máte potřebu zkoušet a vyhledávat vše nové. Váš vůdcovský duch budí dojem vyrovnanosti. Bude lépe nezneužívat vaší trpělivosti. Svou citlivost se snažítezakrývat humorným zlehčováním. Své city projevujete spíše konáním a vyzařováním než slovními projevy. 

26. leden ZORA

Máte v sobě touhu nastolit trvalou rovnováhu mezi vašimi prudkými, vznětlivýmí, popudlivými sklony a hlubokým smyslem pro oddanost. Jste málo ovlivnitelná a máte smysl pro čest. Dokážete být velmi objektivní a schopná se úplně odevzdat a obětovat, když máte splnit nějaké vaše poslání. Vyznačujete se neuvěřitelnou emocionální silou a odvahou. Ve vztahu jste velmi velkorysá a druzí vás mohou často zneužívat. K partnerovi jste ohleduplná a vnímavá. Uznáváte lásku založenou na dávání a braní. Máte velké nároky na partnera.

27. leden INGRID

Vyznačujete se diskrétností, rezervovaností, jasným myšlením, přemýšlivostí a smyslem pro přátelství. jste praktická a duchovně založená. Vaše aktivity směřují k růstu a uvědomění. Pokud fungujete negativně, mohla byste mít pochybnosti o vlastní osobě a obtíže se sebedůvěrou. i když budíte dojem společenského člověka, své city moc nesvěřujete a mohla byste trpět pocitem, že jste sama.

28. leden OTÝLIE

Jste člověk bystrý a společenský, který se zajímá o řadu oborů. Můžete v životě dokázat vše, co si zamanete. Pro svou vnitřní sílu jste ve společnosti oblíbená a uznávaná. jste chápavá, citlivá a ohleduplná. vztahy k druhým lidem jsou pro vás velmi důležité. Nevyhledáváte spory, spíše se snažíte pochopit druhé. Máte schopnost vcítit se do samé podstaty problémů druhých, což by vám mohlo přinášet těžkosti, a proto máte sklon se často stahovat do soukromí a samoty.

29. leden ZDISLAVA

Patříte k lidem pracovitým, s organizačními a vůdcovskými schopnostmi a smyslem pro pořádek. Vyznačujete se velkou otevřeností a určitou vzpurností. Máte totiž svůj silný vnitřní hlas, své vlastní zásady a principy, na které dáte více, než na cokoliv zvenčí. Musíte se učit ze svých osobních zkušeností. Radám druhých příliš nevěříte. myslíte velmi logicky, mát výraznou schopnost odhadu, smysl pro humor a postřeh pro detail. Jste k sobě velmi kritická. Překypijete nevyčerpatelnou energií. Můžete být také velmi neústupná, se sklonem manipulovat s jinými.

30. leden ROBIN

Vyznačujete se pracovitostí, smyslem pro pořádek a organizačními schopnostmi. Nebojíte se přiznat chybu a nést za ni odpovědnost. Díky uvedeným vlastnostem se budete asi často dostávat do sporů s okolím. Vaše houževnatost vás často nutí setrvat i v nevyhovujících podmínkách, pokud je nepochopíte a nevyrovnáte se snimi. Můžete proto trpět depresemi a frustracemi. Život vás učí nalézt si vněm své místo. Musíte se vyrovnat se svou nepříliš vysokou sebedůvěrou.

31. leden MARIKA

Máte smysl pro aktivitu a spravedlnost. jste odhodlaná a vytrvalá v práci. Vaše intuice je dobrá, ale moc jí nevěříte. Své těžkosti si obvykle řešíte sama. Těžce nesete, když se zmýlíte, a některá vaše očekávání jsou nerealistická. Nedokážete se nikomu svěřit s tím, co vás trápí. Můžete zazlívat druhým, že nesplňují vaše představy, a nerada uznáte svůj omyl. Mohla byste mít sklon k svéhlavosti a výbušnosti. Rozčertíte se pro maličkosti. V partnerství se nedokážete s partnerem podělit o své problémy.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Omluva

(Aneta , 14. 1. 2010 19:00)

Pardon já jsem ale blbec to já sem si nevšimla,že ty komentáře jsou staré.Tak mě prosím omluvte za můj komentář.Dík čauky

Nepochopení

(Aneta, 14. 1. 2010 18:19)

Zdravím všechny.Mám pocit,že dotyční kteří psali komentáře přede mnou drobek nepochopily že je to pouze výklad na leden,takže srpen,září a další budou jindy když je teď právě leden,no neva.čauky

proč

(martina, 20. 11. 2009 19:35)

proč tam není září 25.9.2000:(

a co říjen????

(Eliss, 8. 7. 2009 14:44)

a jméno Eliška???

proč tam není srpen

(zuzana, 19. 5. 2009 17:31)

Proc tam neni září

(Daniela, 1. 12. 2008 15:02)

co takhle březen?

(eleonora, 7. 3. 2008 15:13)

A víc jmen?